Ledarutveckling

Vid ledarutveckling ligger vårt fokus på att stärka förmågan till att leda inom och mellan organisationer, och att på djupet sätta sig in i, och förstå komplexa frågor och viktiga överväganden.

Vi genomför följande öppna utvecklingsprogram i egen regi:

Framtänk® – för seniora ledare inom samhällsinriktade verksamheter (PDF)

Vi har lång erfarenhet

Vi har en lång erfarenhet av design och genomförande av ledarutvecklingsprogram. Det kan handla om att stärka ledarförmågan, att förstå strategiska överväganden och utveckla den strategiska kompetensen, eller en kombination av dessa.

Ibland handlar det om längre program med ett antal moduler som sträcker sig över längre tid. I andra fall arbetar vi med mindre grupper om 4-7 st deltagare som träffas med jämna intervaller över en tid.

Vi designar och genomför skräddarsydda ledarprogram för dels enskilda kunder och dels tillsammans med andra organisationer.

De andra organisationer som vi för närvarande samarbetar med är Handelshögskolan i Stockholm, Partsrådet, Institutet för Personal- och Företagsutveckling (IPF) samt Svensk Kooperation.

För exempel på insatser för både kunder och med samarbetspartners, se gärna Gunnar Westlings CV.

Förarbete och programdesign

Noggrannhet i förarbete och programdesign är nyckeln till ett framgångsrikt ledarutvecklingsprogram. Inom detta område är vi bland de bästa som går att finna.

Vi lägger stor vikt vid att designa effektiva förstudier samt utvärdera effekt och resultat.

Genom åren har vi samlat på oss en mycket bred repertoar, både ämnesmässigt och pedagogiskt, inom ledning/management, strategi och ledarskap.

Vi är till vår natur mycket nyfikna, och strävar hela tiden efter att ligga i den absoluta framkanten vad gäller metoder som ger effekt i förhållande till verkliga utmaningar.