Fredrik Lidman

Fredrik Lidman

070-378 12 91

Fokus: Strategisk utveckling vid komplexa utvecklings- och förändringsuppdrag;

Nya sätt att organisera verksamheter baserat på kraftfull mening och tillit; Ledarskap som kombinerar djup personlig självkännedom och spektakulära resultat;

Pedagogiska metoder som ger effekt i verkliga situationer; Ledningsgruppsutveckling;
Hållbar professionell utveckling för ”högpresterare”.
Läs Fredriks CV

Gunnar Westling

Gunnar Westling

070-717 47 82

Fokus: Ledarskap och lärande i komplexa utvecklings- och förändringsuppdrag; Korsbefruktning mellan teori och praktik; Pedagogiska metoder som ger effekt i verkliga situationer;

Ledningsgruppsutveckling; ”Hybridledarskap”; Ledarskap i offentlig förvaltning; Samspel mellan styrelse och ledning; Lärande och strategisk utveckling i stora system såsom branscher och sektorer.
Läs Gunnars CV