Gunnar Westling

Gunnar Westling

070-717 47 82

Fokus: Ledarskap och lärande i komplexa utvecklings- och förändringsuppdrag; Korsbefruktning mellan teori och praktik; Pedagogiska metoder som ger effekt i verkliga situationer;

Ledningsgruppsutveckling; ”Hybridledarskap”; Ledarskap i offentlig förvaltning; Samspel mellan styrelse och ledning; Lärande och strategisk utveckling i stora system såsom branscher och sektorer.
Läs Gunnars CV